Kommodus wspiera swoich Partnerów w działalności logistycznej, transporcie, spedycji oraz w nawiązywaniu kontaktów w kraju i poza granicami. Menadżerowie platformy Kommodus działają na rynku TSL w Polsce oraz w Europie od wielu lat i dzięki temu ich doświadczenie z dnia na dzień procentuje i przekształca się w namacalne korzyści dla Partnerów platformy Kommodus.

Kommodus i jego Partnerzy wykorzystują każdego dnia własne doświadczenia oraz współpracę logistyczną pomiędzy nimi, profitując na tym regularnie. Wsparcie dystrybucji palet poprzez platformę Kommodus daje szansę firmom branży TSL na współpracę z dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, których same nie byłyby w stanie obsłużyć.

Podczas takiej współpracy Partner platformy Kommodus korzysta z regularnych linii do Niemiec oraz do Włoch, które funkcjonują „jak w zegarku”. Kommodus wychodzi naprzeciw potrzebom rynku oraz firm TSL, które borykają się z przeróżnymi wyzwaniami na rynku transportowym. Działając w grupie, Partner jest w stanie stawić czoła największej konkurencji ze strony potentatów branży TSL, działających w Polsce i rynkach europejskich. Dystrybucja towarów paletyzowanych jest złożoną usługą, na którą rośnie zapotrzebowanie na rynku stale i regularnie.

Współpraca partnerska

Kommodus jest tego świadomy i dzięki tworzeniu sieci firm TSL przygotowuje wsparcie logistyczne dla swoich Partnerów i Klientów. Działanie w sieci i codzienna współpraca logistyczna daje dostęp do zasobów posiadanych przez wszystkich Partnerów sieci, do magazynów, pojazdów, wiedzy, doświadczeń, pracowników, ale także kontaktów. Każdy z Partnerów może w ramach współpracy logistycznej korzystać ze wsparcia logistycznego pozostałych firm, działających w sieci.

Wykorzystanie doświadczenia

Managerowie, działający w sieci Kommodus organizują według potrzeb oraz zainteresowań szkolenia i warsztaty dla Partnerów oraz także dla firm współpracujących , które wspierają umiejętności sprzedażowe oraz współprace logistyczną wśród Partnerów. Ma to olbrzymie znaczenie dla rozwoju i wsparcia dystrybucji palet w Europie oraz „scalania” rynku transportowego w Polsce.

Scalenie i wsparcie logistyczne rynku transportowego jest jednym z celów platformy Kommodus, a osiągnięcie tego celu da ogromne szanse polskim firmom w kontaktach biznesowych z firmami zagranicznymi i uczyni je atrakcyjnymi dla zagranicznych rynków.