HUB w Słubicach i Długołęce

Partner dostarcza do Kommodus S.A. swoje przesyłki lub/i przesyłki ze swojego rejonu do HUBu w Słubicach lub/i w Długołęce.

Przepakowywanie towaru

W Słubicach lub Długołęce towar jest przepakowany odpowiednio na linię niemiecką lub włoską i w podanych godzinach wyjeżdża w trasę.

Knüllwald i Bolonia

Towar dojeżdża do HUBu w Knüllwaldzie lub Bolonii i z stamtąd rozwożony jest do odbiorców.

Transport do Polski

Partner przywożący towar do Kommodus S.A. do Słubic lub/i do Długołęki może podjąć przesyłki do swojego regionu.

Po co działamy?

⦁ Chcemy wspierać i rozwijać biznes partnerów, poprzez zwiększanie udziału w rynku

⦁ Uważamy, że synergia wspólnoty = razem = więcej, lepiej, szybciej, efektywniej, bezpieczniej

⦁ Chcemy otworzyć szerokiemu gronu firm TSL możliwość systemowej dystrybucji na terenie Europy

⦁ Chcemy zbudować sieć podmiotów TSL
w Polsce oraz Europie

⦁ Wspieramy i rozwijamy biznes partnerów, poprzez zwiększanie udziału w rynku

⦁ Tworzymy system logistyczny w Europie

⦁ Rozwijamy platformę Kommodus S.A. oraz zwiększamy wolumen przesyłek eksportowych i importowych

⦁ Udostępniamy partnerom dostęp do europejskich rynków

⦁ Jesteśmy w stanie podnieść konkurencyjność partnerów

⦁ Dbamy o wzrost wartości każdego partnera sieci poprzez dostęp do jej produktów, synergii i wspólnego know-how

Kalkulator cen

Oblicz dokładne ceny transportu za pomocą
naszego zaawansowanego kalkulatora cen.