O firmie Kommodus S.A.

 • Kommodus jest to sieć firm TSL w Polsce. Powstał dzięki kooperacji firmy Fine Logistics Sp. z o.o. Sp. K. z siecią ELVIS AG.
 • Kommodus S.A. zrzesza prężne, renomowane, średniej wielkości przedsiębiorstwa branży TSL, działające w Polsce i w Europie
 • Kommodus jest organizacją, która łączy polskie firmy branży TSL i tworzy grupę firm współpracujących i wymieniających się doświadczeniami na terenie całej Polski.
 • Kommodus jest także platformą, która łączy firmy branży TSL w Polsce z sieciami i firmami europejskimi.
 • Kommodus to łącznik, dający szansę pracy w grupie, w sieci z firmami transportowymi, logistycznymi, spedycyjnymi. Rodzaj tych połączeń stale się zmienia i odzwierciedla potrzeby, zainteresowania oraz życzenia Partnerów.
 • Kommodus to innowator, który pokazuje zalety dzielenia się wiedzą i wymianą doświadczeń daje szanse pracy w grupie oraz współpracy na wielu obszarach.
 • Kommodus jest innowatorem biznesowym dla firm TSL, dla menadżerów, dla działów sprzedaży, dla handlowców.
 • Kommodus jest reprezentantem i głosem swoich Partnerów. Na bazie własnych doświadczeń jest w stanie służyć pomocą w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, łączy potrzeby polskich przedsiębiorstw z potrzebami firm zagranicznych.
 • Kommodus to przewodnik dla nowoczesnych, rozwojowych firm, działających na polskim rynku TSL na terenie całej Polski.

Dla kogo?

 • Dla firm z branży spedycyjnej, transportowej oraz usług logistycznych, działających w Polsce oraz w Europie.
 • Dla firm otwartych i skupionych na rozwoju. Kommodus wspiera partnerstwo, które ułatwia wzrost oraz rozwój nowych przedsięwzięć.
 • Dla firm szukających nowych możliwości, wykorzystujących swoje zasoby do dalszego rozwoju.
 • Dla firm z innowacyjnym nastawieniem, które nie chcą ograniczać się do dotychczasowej działalności i chcą być na rynku pierwsze, szybsze, lepsze, wyróżniające się.
 • Dla wierzących w partnerstwo. Kommodus chce aby jego Partnerzy dzielili się swoim doświadczeniem, wiedzą oraz wspierali się wzajemnie. Na tym polega partnerstwo.
 • Kommodus pokazuje, że na partnerstwie można tylko skorzystać, bo każdy od każdego uczy się, obserwuje, naśladuje. Każdy jest inny, działa w odmienny sposób, ale celem każdego jest osiągnąć sukces. A w grupie jest bezpieczniej i pewniej, niż w pojedynkę.
 • Dla firm stale poszukujących nowych kontaktów oraz nowych kontraktów. Kommodus na bieżąco przekazuje informacje na temat nowych, dostępnych projektów tak w Polsce, jak i za granicą.

Korzyści z partnerstwa w Kommodus S.A.

 • Networking na wielu poziomach pozwala na stałą wymianę doświadczeń, szybszą reakcję na zapotrzebowanie klienta, możliwość obsługi dużych odbiorców, dzięki wsparciu Partnerów i platformy Kommodus.
 • Synergia grupy & nowe kontakty & nowe możliwości otrzymasz od platformy Kommodus, pozostałych Partnerów, jak również podczas realizacji projektów.
 • Kommodus łączy swoich Partnerów i pokazuje im, jak ważne, potrzebne i korzystne jest Partnerstwo.
 • Partnerstwo w Kommodus oferuje różnorodne operacyjne korzyści dla każdego Partnera, a także dostęp do rabatów i upustów oferowanych Partnerom platformy Kommodus.
 • Pozyskanie know-how oraz przepływ wielu różnych, międzynarodowych doświadczeń usprawni Twoją organizację, Twoje działanie.
 • Zwiększenie zasięgu rynkowego będzie pierwszym widocznym efektem dołączenia do platformy Kommodus.
 • Wzrost rentowności własnego biznesu, ponieważ Kommodus daje możliwość realizacji nowych kontraktów, zaistnienia na nowych rynkach, wśród nowych partnerów, klientów.
 • Wprowadzenie nowego produktu, jakim jest europejska przesyłka paletowa. Widoczne jest coraz większe zapotrzebowanie oraz notujemy coraz liczniejsze zapytania od klientów na polskim i europejskim rynku dotyczące przesyłek paletowych.
 • Wzrost wartości własnej firmy, dzięki ciągłemu rozwojowi pracowników, usług oraz zwiększeniu zakresu działania.
 • Wzrost rozpoznawalności związany jest z częstszym eksponowaniem znaku graficznego Partnera i nazwy wraz z informacjami o firmie oraz platformie Kommodus.
 • Wzrost konkurencyjności nastąpi dzięki rozwojowi firmy i pracowników, jak również poprzez poszerzenie gamy usług i dodanie nowych produktów.
 • Zmniejszenie ryzyk związane jest z funkcjonowaniem każdego Partnera w grupie firm partnerskich.
 • Dywersyfikacja produktowa daje większą stabilność sprzedażową oraz większą możliwość zaproponowania Klientom elastycznego rozwiązania, szytego na miarę.
 • Kluczem do sukcesu jest wiedza i doświadczenie pracowników Kommodusa oraz wszystkich pracowników każdego naszego Partnera.

Kommodus S.A

Jedyna taka platforma skupiająca firmy branży TSL i umożliwiająca łączenie ich własnej dystrybucji z sieciami dystrybucji na terenie całej Europy.