Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018r. zmieniają się przepisy o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych pozostanie KOMMODUS S.A. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 4 w Pruszkowie (05-800).

Informujemy, że może Pan/Pani skontaktować się z administratorem danych osobowych wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail info@kommodus.pl

2) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

3) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą firmy świadczące usługi przewozu oraz załadowcze, usługi pocztowe, agencji celnej, odbiorcy przesyłki, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe.

4) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej.

5) Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez KOMMODUS S.A. uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
  • okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
  • do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
  • do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Kontrahentów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych),
  • po okresach wskazanych w pkt a) – d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych)
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania lub kontynuowania współpracy między Panią / Panem, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 2 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

8) Pana / Pani dane są zabezpieczone w naszym systemie informatycznym i przetwarzamy je jedynie w celu kontaktowania się z Panem / Panią, w tym w celach związanych z zawarciem lub realizacją umowy, dozwolonymi działaniami marketingowymi, przesyłania materiałów promocyjno-informacyjnych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności i za Pana / Pani zgodą – przez e-mail oraz telefon, informując np. o wydarzeniach lub produktach oraz w celu prowadzenia działań wynikających z naszej wzajemnej współpracy.

9) Dziękujemy, że możemy pozostawać z Państwem w stałym kontakcie, ale jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas informacji handlowo – marketingowych mogą Państwo wyrazić sprzeciw w każdym czasie. W tym celu prosimy o informację zwrotną na ten temat na adres: info@kommodus.pl. Wyrażenie sprzeciwu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.

Jeśli uznajecie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych przez nas narusza przepisy RODO macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Pozostańmy w kontakcie!