Zasady Kommodus

Obowiązki Kommodus S.A.

 • Prowadzenie aktywnej działalności na rzecz swoich Partnerów
 • Poszukiwanie potencjalnych Partnerów i Klientów
 • Promowanie sieci i jej Partnerów na arenie krajowej i międzynarodowej
 • Kommodus jest siecią otwartą i dostępną dla wszystkich chętnych
 • Kommodus jako podmiot biznesowy pokrywa koszty swojej działalności oraz generuje marżę ze składek swoich członków oraz marży na produktach jakie udostępnia swoim partnerom

Obowiązki i prawa Partnera

 • Każdy Partner ma równe prawa w  sieci
 • Każdy Partner ma prawo do swobodnej wypowiedzi na forum sieci Kommodus
 • Każdy Partner ma możliwość wpływania na działania i rozwój sieci Kommodus
 • Każdy Partner ma możliwość zablokowania przyjęcia
 • Strategiczne decyzje, dotyczące działania i rozwoju sieci Kommodus, podejmowane są przez Partnerów sieci Kommodus na zasadach demokratycznego głosowania

Nasze produkty

 • Export do Niemiec ze Słubic
 • Export do Niemiec z Długołęki
 • Import z Niemiec do Długołęki
 • Export do Włoch z Długołęki
 • Import z Włoch do Długołęki

Korzyści dla Partnerów

 • Dostęp do nowej sieci kontaktów
 • Zwiększenie rentowności własnego biznesu
 • Nowe rynki – pozycjonowanie
 • Wzrost wartości własnej spółki
 • Wzrost rozpoznawalności
 • Zwiększenie zasięgu rynkowego
 • Rozwój własnej organizacji i własnego biznesu
 • Networking na wielu płaszczyznach
 • Wprowadzenie nowego produktu
 • Dywersyfikacja produktowa
 • Zmniejszenie ryzyka
 • Zwiększenie konkurencyjności
 • Synergia grupy
 • Pozyskanie know-how

Oblicz cenę przesyłki

Wyceń swoją przesyłkę zupełnie za darmo i bez zobowiązań!

Wciąż poszerzamy horyzonty...

[SUPER-INTERACTIVE-MAP ID=1]