Projekt Brema- sprzedaż internetowa:

1. linia Brema – magazyn Polska
2. dystrybucja w Polsce

Kommodus S.A

Jedyna taka platforma skupiająca firmy branży TSL i umożliwiająca łączenie ich własnej dystrybucji z sieciami dystrybucji na terenie całej Europy.