Kommodus wspiera swoich Partnerów w działalności logistycznej, transporcie, spedycji oraz w nawiązywaniu kontaktów w kraju i poza granicami. Menadżerowie platformy Kommodus działają na rynku TSL w Polsce oraz w Europie od wielu lat i dzięki temu ich doświadczenie z dnia na dzień procentuje i przekształca się w namacalne korzyści dla Partnerów platformy Kommodus. Kommodus i jego Partnerzy wykorzystują każdego dnia własne doświadczenia oraz współpracę logistyczną pomiędzy nimi, profitując na tym regularnie. Wsparcie dystrybucji palet poprzez platformę Kommodus daje szansę firmom branży TSL na współpracę z dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, których same nie byłyby w stanie obsłużyć. Podczas takiej współpracy Partner platformy Kommodus korzysta z regularnych linii do Niemiec oraz do Włoch, które funkcjonują jak w zegarku. Kommodus wychodzi naprzeciw potrzebom rynku oraz firm TSL, które borykają się z przeróżnymi wyzwaniami na rynku transportowym. Działając w grupie, Partner jest w stanie stawić czoła największej konkurencji ze strony potentatów branży TSL, działających w Polsce i rynkach europejskich. Dystrybucja towarów paletyzowanych jest złożoną usługą, na którą rośnie zapotrzebowanie na rynku stale i regularnie. Kommodus jest tego świadomy i dzięki tworzeniu sieci firm TSL przygotowuje wsparcie logistyczne dla swoich Partnerów i Klientów. Działanie w sieci daje dostęp do zasobów posiadanych przez wszystkich Partnerów sieci, do magazynów, pojazdów, wiedzy, doświadczeń, pracowników, ale także kontaktów. Każdy z Partnerów może w ramach sieci korzystać z wsparcia logistycznego pozostałych firm, działających w sieci.